Kompetenskategori

I samband med redovisningen av bland annat kompetensförsörjning till regeringen ska myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de anställdas indelning i lednings-, kärn- och stödkompetens enligt av regeringen utfärdad förordning (AgVFS 2003:7 A 2).

L = ledningskompetens
Personal med formellt personalansvar motsvarar kod 1 i BESTA:s chefsvariabel.

K = kärnkompetens
Personal med sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

S = stödkompetens
Personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens, utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

X = Används av de medlemmar i Arbetsgivarverket som inte omfattas av kravet att redovisa kompetenskategorier för samtliga anställda.