Lokal komplettering

Ibland finns behov av att lokalt finfördela BESTA-koden genom att komplettera med ytterligare indelningar som ansluter till redan befintliga arbetsområden och grupperingsnivåer. 

Det kan bland annat röra sig som att ett arbetsområde lokalt behöver delas i fler underområden eller att lokala mellannivåer skapas mellan befintliga grupperingsnivåer.

Två positioner finns till förfogande. 
00 = Om ingen lokal komplettering används vid klassificeringen