There is a license error on this site:
Multi site limit 2 has been reached
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Klassificering steg för steg

Klassificering steg för steg

Nedan anges hur BESTA för en befattning vanligen fastställs steg för steg.

1

Bestäm vilket arbetsområde som de huvudsakliga arbetsuppgifterna tillhör. Läs vad som står om arbetsinnehåll och avgränsning under arbetsområdet för att bekräfta valet.

2

Markera med 1 om befattningen är en chefsbefattning eller med 2 om det är en annan befattning.

Bestäm grupperingsnivå enligt den generella nivåbeskrivningen för chefsbefattningar/andra befattningar och de exempel på arbetsuppgifter som finns angivna på olika nivåer inom det valda arbetsområdet. Anges med 1-6.

För att klassificera chefer enligt den nya chefsklassificeringen som gäller från och med insamlingen av lönestatistik i september 2019, se Nivåbeskrivningar, Chef - från och med september 2019.

4

Ange eventuell lokal komplettering av arbetsområde eller grupperingsnivå. Om ingen lokal komplettering används anges detta med 00.

Markera enighet/oenighet vid samråd. Ange 0 vid enighet och 1 om oenighet om koden råder.

Ange yrkesspecificering enligt de befintliga alternativ som finns angivna för respektive arbetsområde.

7

Bestäm kompetenskategori enligt regeringens gällande definitioner. Ledningskompetens anges med L, kärnkompetens med K och stödkompetens med S.

BESTA-systemets uppbyggnad