BESTA-systemets uppbyggnad

BESTA-systemet utgörs av sju variabler som anges i en nio positioner lång sträng, BESTA-strängen. De sju variablerna samt deras position visas i figuren nedan.

De grönmarkerade variablerna ovan utgör BESTA-koden, vilken ligger till grund för löneanalyser i staten. De blå- och lilamarkerade variablerna används dels för lokala behov och dels för markering av enighet vid samråd. Både de gröna och de blå variablerna utgör den partsgemensamma delen av BESTA-systemet.

De rödmarkerade variablerna används för samordning med andra statistikuppgifter som statliga myndigheter är skyldiga att rapportera. Dessa variabler är arbetsgivarens ansvar och ingår därmed inte i den partsgemensamma statistiken. 

Arbetsområde

       
 

Grupperingsnivå

       
 

Chefsbefattning/annan befattning

       
 

Lokal komplettering av arbetsområde/grupperingsnivå

       
 

Enighet/oenighet vid samråd

       
 

Yrkesspecificering

       
 

Kompetenskategori