Chefsbefattning eller annan befattning

Definitionen på chef i BESTA är en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.

1 = chef
2 = annan befattning