Yrkesspecificering

De statistikuppgifter som Arbetsgivarverket samlar in från myndigheterna ingår också i den officiella lönestatistiken som SCB producerar. 

Eftersom den officiella statistiken grundar sig på SSYK måste BESTA-koderna kunna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. Därför ska ytterligare en indelning i form av en yrkesspecificering anges.

Yrkesspecificeringen hittar du tillsammans med beskrivningen om arbetsområden i de separata delarna där arbetsområdena enskilt beskrivs. Yrkesspecificeringen anges enskilt utifrån varje arbetsområde.