62 El- och teletekniskt arbete

Arbetsinnehåll

  • Montera och underhålla elledningar samt el- eller teleteknisk utrustning.

Avgränsningar

  • Reparation av tekniska och elektroniska produkter förs till arbetsområde 60.
  • Fastighetsmaskinister förs till arbetsområde 75.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

  • Monterar, installerar eller underhåller elledningar, elkraftstekniska produkter, elektronisk och teleteknisk utrustning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

  • Utför monteringar, installationer eller underhåll som kräver fördjupad kompetens och erfarenhet inom området.

Arbetsuppgifterna kan innebära delegerat arbetsledningsansvar.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Arbetsledare, el- och teletekniskt arbete (7420)
2 Elmontörer (7412)
3 Distributionselektriker, linjereparatörer (7413)
4 Installationselektriker (7411)
5 Elektronikingenjörer/tekniker (3113)
X Annat