81 Fordonsförare

Arbetsinnehåll

  • Köra personbil, buss, paketbil, lätt eller tung lastbil samt arbeta med lastning och lossning.

Avgränsningar

  • Transporter av intagna inom kriminalvården förs till arbetsområde 32.
  • Myndighetens egen distribution med budbil eller direktionsförare som till övervägande del genomför budtransporter förs till arbetsområde 54.
  • Förare av anläggningsmaskiner förs till arbetsområde 63.
  • Planering och dirigering av transportverksamhet förs till arbetsområde 80.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

  • Kör och vårdar till exempel direktionsbil.
  • Kör buss och lätt eller tung lastbil. Medverkar vid lastning och lossning.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Bilförare (8329)
2 Bussförare (8331)
3 Lastbilsförare (8332)
X Annat