74 Restaurangarbete

Arbetsinnehåll

 • Arbeta vid hotell, mäss, restaurang, matsal eller i tillagningskök, ha hand om budgetfrågor och kostnadsuppföljningar.
 • Beställa råvaror och förbrukningsmateriel samt svara för skötsel av utrustning.
 • Laga och servera mat.
 • Hotellarbete som inte kan hänföras till något annat arbetsområde.
 • Arbeta med livsmedelshygien och följa egenkontrollprogram.

Avgränsningar

 • Lokalvård, till exempel hotellstädning och tvätteriarbete förs till arbetsområde 77.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Lagar mat och hjälper till med matlagning, utför kallskänksarbete.
 • Serverar eller portionerar ut mat vid serveringsdisk eller för leverans, plockar och rengör disk.
 • Beställer råvaror och förbrukningsmateriel, gör upp matsedlar, planerar och organiserar serveringsarbete, svarar för kökets skötsel.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Planerar och samordnar löpande arbete i medelstor mäss eller matsal. Svarar för beställning av råvaror och förbrukningsmateriel samt följer upp kostnader mot budget.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Ansvarar för restaurangarbete i stor mäss eller matsal. Svarar för beställning av råvaror och förbrukningsmateriel samt följer upp kostnader mot budget.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Storhushållsföreståndare och husfruar (3452)
2 Kockar och kokerskor (5120)
3 Hovmästare, servitörer och bartendrar (5131)
4 Köks-, restaurang- och ekonomibiträden (9412)
X Annat
X Chef (172)